Zespół

Jolanta Rozmanowska


Witam serdecznie!!! W gabinecie AMINI realizuję diagnozy oraz terapie integracji sensorycznej. Przygotowanie do zawodu zdobyłam poprzez ukończenie studiów na kierunkach: integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika, nauczenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika szkolna i korekcyjna oraz pedagogika ogólna. Z dziećmi pracuję od 2007 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu, szkołach podstawowych, jak również gabinetach terapeutycznych. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy, które wzbogaciły mój warsztat pracy, w tym szczególnie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii ręki, których elementy znajdują zastosowanie w prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Maria Kujaszewska


Przygodę z integracją sensoryczną rozpoczęłam dzięki mojemu synkowi, który potrzebował właśnie takich zajęć. Widząc postępy i pozytywny wpływ terapii SI na jego funkcjonowanie sama zapragnęłam pomagać innym dzieciom, a wykształcenie psychologiczne pozwoliło mi na zdobycie tytułu Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć terapeutycznych staram się by realizowanie celów terapii było dla dziecka dobrą zabawą.

Patrycja Skorek


Jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. Swoje wykształcenie zdobyłam na dwóch warszawskich uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej, natomiast uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej uzyskałam dzięki studiom podyplomowym realizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej we współpracy z PSTIS. W Gabinecie Terapii Dziecięcej Amini realizuję zarówno diagnozę, jak i terapię integracji sensorycznej dzieci. W terapii dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, w tym szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Aleksandra Żelichowska


Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku psychologia, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku oligofrenopedagogika, Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie na kierunku Integracja Sensoryczna. Ponadto posiadam liczne kursy i szkolenia, w tym szczególnie wykorzystywane przeze mnie w czasie pracy z dziećmi to kurs Integracji Bilateralnej oraz szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) stopień I i II. Praca z dziećmi jest moją pasją i spełnianiem marzeń zawodowych.

Justyna Kordowiecka – Żmijewska


Jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą par, psychoterapeutą integracyjnym w procesie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia, posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach: oświatowych, medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, Zakład Seksuologii Sądowej PTS), sądowych, organizacjach pożytku publicznego oraz w gabinetach prywatnych. Ponadto uczestniczę w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym jako biegły (ad hoc). Zajmuje się również diagnostyką funkcji poznawczych, osobowości. Ukończyłam liczne szkolenia między innymi z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, racjonalnej terapii zachowań czy elementów terapii poznawczo-behawioralnej.

Renata Wiśniewska


Jestem dyplomowaną fizjoterapeutką specjalizującą się w rehabilitacji dzieci. Wiedzę medyczną zdobyłam na WUM a pogłębiłam ją praktyką oraz szkoleniami. Pracując od wielu lat, obserwuję moich pacjentów od wieku niemowlęcego aż do nastolatków i sprawia mi to wielką satysfakcję. Widzę jak wiele daje prosty instruktaż pielęgnacji i propozycje kilku zabaw z niemowlakiem oraz jak włączenie odpowiedniej dla wieku aktywności ruchowej zapobiega wielu wadom postawy. Mój profil przedstawia się następująco: • FITS • Trójpłaszczynowa Manualna Terapia Stóp • Kinesiotaping • Podejście osteopatyczne w pediatrii • Diagnostyka Metodą Prechtla • Terapia Neurotaktylna • Elektrostymulacja logopedyczna • SI • PNF w pediatrii.

Błażej Goździkiewicz


Jestem specjalistą w leczeniu dysfunkcji nerwowo-mięśniowo-szkieletowych z ponad 20-letnim doświadczeniem. Mój profil przedstawia się następująco: • absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie • absolwent cyklu szkoleń OMT • ortopedyczna terapia manualna • certyfikowany terapeuta w koncepcji Kaltenborna i Evjentha • certyfikowany terapeuta koncepcji OM Cyriax • certyfikowany terapeuta metody PNF • certyfikowany terapeuta metody McKenzie • diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłup.

Katarzyna Orłowska-Kisiel


Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podczas swoich studiów odbyłam praktyki na wielu oddziałach szpitalnych, specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny, co pozwoliło mi zdobyć bogate doświadczenie w zakresie fizjoterapii. Obecnie pracuje z dziećmi, a swoje umiejętności pogłębiam dzięki kursom: mobilizacja i plastrowanie dynamiczne w pediatrii, podejście osteopatyczne w pediatrii, terapia neurotaktylna, diagnostyka metodą Prechtla, kinesiotaping. Dodatkowo jestem terapeuta integracji sensorycznej.

Klaudyna Zawadka


Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pedagogika przedszkolna, logopedia) oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (neurologopedia). Brałam udział w wielu kursach doskonalenia zawodowego dla logopedów, neurologopedów z zakresu jąkania, skróconych wędzidełek jamy ustnej, terapii miofunkcjonalnej, emisji głosu.

Aneta Bala


Ponad dwadzieścia lat pracuję jako nauczyciel matematyki, trener TUS i jako oligofrenopedagog wspomagam uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z matematyki i informatyki, studia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, trener TUS I i II stopnia oraz wiele kursów i szkoleń w obszarze zaburzeń dzieci ze spektrum autyzmu. Jestem osobą ambitną, ciągle szukam nowych wyzwań i innowacyjnych metod nauczania matematyki. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyłam się odpowiedzialności, rzetelności, a także cierpliwości.

Karolina Jastrzębska


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach: pedagogika w specjalności wychowanie żłobkowe i przedszkolne oraz pedagogika specjalna w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cele, przebieg zajęć oraz metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Praca z dziećmi choć często trudna i wymagająca, daje radość i uczy jak cieszyć się z każdego, nawet z najmniejszego postępu. Jest to zdecydowanie moja pasja i nie zamieniłabym pracy z dziećmi na żadną inną.

Michał Skok


Jestem magistrem fizjoterapii, absolwentem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Cały czas powiększam swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, a szczególnie terapii manualnej, rehabilitacji pooperacyjnej, ortopedycznej, sportowej. Ukończyłem wiele szkoleń, kursów, warsztatów. Mój profil przedstawia się następująco: • Rehabilitacja pooperacyjna (operacje kręgosłupa, artroskopie kończyn, endoprotezoplastyka); • Fizjoterapia pourazowa (po złamaniach, zespoleniach chirurgicznych, skręceniach); • Rehabilitacja neurologiczna; • Taping Rehabilitacyjno – sportowy; • Terapia manualna w obrębie głowy i szyi; • Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego; • Fascial Distortion Model; • Holistyczna terapia strukturalna; • Medyczny Trening Funkcjonalny. Jestem również technikiem masażystą specjalizującym się w masażach: • sportowym; • bańką chińską; • powięziowym; • relaksacyjnym, w tym relaksacyjny całego ciała; • ujędrniającym – anty celulitowym; • limfatycznym; • twarzy; • gorącymi kamieniami.

Anna Dresler


Pedagog, Psycholog, coach i psychodietetyk. Terapeuta TSR (Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - certyfikat w standardach szkolenia VCC). Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (rekomendacja the Milton H Erickson Foundation INC, Phoenix, Arizona, US). Certyfikowany coach - akredytowany kurs pod przewodnictwem Urszuli Sadomskiej "Building of a Coach Awareness" zgodny z kodeksem i standardami ICF Certificate No. 010/2012/BCA/ACSTH, accredited international Coach federation training, st. podyplomowe Trainer and Business Coach. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii Generation Code dla celów diagnostycznych i terapii rodzinnej w oparciu o autorski program Aldony Karużys. Praca nad sobą jest moją pasją i powołaniem. Odbyłam wiele kursów i szkoleń mających na celu podniesienie moich kompetencji, obecnie m.in. jestem w trakcie 1,5 rocznych studiów podyplomowych z zakresu par i rodzin. W pracy z pacjentami opieram się na Podejściu Ericsonowskim oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, uwzględniam również systemowe spojrzenie na funkcjonowanie człowieka. Pracuję w ujęciu holistycznym wykorzystując umiejętności terapeutyczne i coachingowe, tak aby zamierzony cel został osiągnięty.

Karolina Wołyniak


Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia magisterskie skończyłam z dwiema specjalnościami: psychoterapia i terapia seksuologiczna oraz psychologia kliniczna. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w placówce publicznej oraz prywatnej. Sukcesywnie  poszerzam swoją wiedzę, w tym między innymi w zakresie psychoterapii behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali.

Łukasz Orłowski


Certyfikowany trener personalny EMS. W AMINI pomogę Wam w doskonaleniu Waszych sylwetek i zadbam pełen komfort podczas 25-minutowego treningu EMS. Więcej informacji o treningu EMS znajdziesz tutaj.