Specjalizacje

Integracja sensoryczna


Bardzo często zdarza się, że dzieci z dysfunkcjami w obszarze integracji sensorycznej, określane są jako "źle wychowane". Nic bardziej mylnego, ponieważ są to problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Niewłaściwe zachowanie dziecka, podwyższona lub obniżona wrażliwość na bodźce, brak umiejętności koncentracji, zaburzenia w koordynacji ruchowej, opóźniony rozwój mowy oraz niewłaściwy poziom aktywności ruchowej to symptomy, które stanowią o konieczności skorzystania z pomocy terapeuty. Problem ten dotyka dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, jak również mózgowym porażeniem oraz dzieci dotkniętych innymi problemami rozwojowymi. Brak właściwej terapii będzie skutkował w przyszłości problemami w uczeniu się, niewłaściwym zachowaniu oraz zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnym, co w konsekwencji utrudni lub wręcz uniemożliwi właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Rodzicu, jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko:

 • jest niespokojne lub płaczliwe,
 • nie lubi obcinania włosów, paznokci, mycia twarzy, zębów, czesania, czyszczenia nosa i uszu, itp.,
 • ma problemy z samodzielnym myciem się i ubieraniem,
 • ma problemy z równowagą,
 • jest nadruchliwe i trudno się koncentruje,
 • ma problemy z aktywnością ruchową, taką jak: jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki,
 • nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany lub inne dzieci i przedmioty,
 • ma trudności w posługiwaniu się przedmiotami codziennego użytku, np. nożyczkami, sztućcami czy przyborami do pisania,
 • przejawia lęk przed wejściem na wysokie schody lub zajęciem miejsca na wysokim stołku,
 • czuje się zagubione w nowym miejscu,
 • często myli prawą i lewą stronę,
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem,
 • sprawia wrażenie słabego,
 • szybko się męczy,
 • nie lubi karuzeli lub huśtawki,
 • nie lubi się przytulać,

zapraszamy, nasz terapeuta porozmawia z Tobą o tym, co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Oferujemy:

 • diagnozę rozwoju dziecka w obszarze integracji sensorycznej,
 • zajęcia terapeutyczne.

POMOC W NAUCE (MATEMATYKA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)


Problemy w nauce często stanowią wyzwania, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje i możliwości rodziców. Dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, predysponowanych do zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych, w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego z obszaru oligofrenopedagogiki, jak również osób wymagających pomocy nauczyciela przedmiotowego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Rodzicu, jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko:

 • wymaga korepetycji z matematyki,
 • ma problemy z przyswajaniem wiedzy,
 • osiąga słabe wyniki w nauce,
 • odstaje od rówieśników osiągnięciami w szkole,
 • mogłoby zdobywać lepsze oceny,

zapraszamy, Nasi specjaliści porozmawia z Tobą o tym, co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Oferujemy:

 • zajęcia korepetycje z matematyki;
 • zajęcia z oligofrenopedagogiki;
 • zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne z edukacji wczesnoszkolnej.

PSYCHOLOGIA DZIECIĘCA


Rodzice często spotykają się z różnymi problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi u swoich dzieci. Niestety często sami rodzice nie wiedzą jak postępować z dzieckiem, by nauczyło się pożądanych społecznie zachowań lub oduczyło tych negatywnych. W tego typu problemach może pomóc rodzicom psycholog dziecięcy. Psycholog dziecięcy może pomóc rodzicom rozwiązać ich problemy wychowawcze z dziećmi, natomiast w odniesieniu do dzieci są to najczęściej działania edukacyjne, dotyczące problemów z nauką, jak i terapeutyczne wiążące się z emocjami i sposobem radzenia sobie z nimi.

Rodzicu, jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko:

 • przejawia zachowania związane z lękiem lub agresją,
 • jest wycofane, nieśmiałe, apatyczne,
 • z trudnością nawiązuje kontakty z innymi osobami i rówieśnikami,
 • jest bardziej ruchliwe, impulsywne,
 • później niż rówieśnicy uczy się mówić, ma opóźniony rozwój ruchowy,
 • przeżywa intensywnie codzienne sytuacje,

zapraszamy, nasz psycholog dziecięcy porozmawia z Tobą o tym, co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Oferujemy:

dla dzieci:

 • diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka,
 • diagnoza trudności rozwojowych (opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia rozwojowe),
 • psychoterapia dzieci,
 • interwencja kryzysowa (rozwód, śmierć bliskiej osoby, nagłe zmiany w życiu dziecka),

dla rodziców:

 • konsultacje,
 • poradnictwo wychowawcze,
 • warsztaty tematyczne.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH


Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Skierowana jest ona do osób, które zmagają się z róznymi problemami życiowymi, kryzysami czy dyskomfortem psychicznym. Oferujemy również pogłębioną psychoterapię w nurcie integracyjnym, który łączy rózne podejścia psychoterapeutyczne oferując optymalny dobór strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów Klienta.

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA


Seksuologia zajmuje się szeroko pojętą seksualnością człowieka, jego potrzebami seksualnymi, zaburzeniami lub brakiem takich potrzeb, jakością pożycia zarówno w sferze ciała, jak i ducha. Udane życie intymne to nie tylko sprawa cielesności, ale również budowanie prawidłowych relacji partnerskich.

Zapraszamy na konsultacje z seksuologiem-psychologiem w przypadku:

 • trudności w relacjach partnerskich,
 • braku lub utraty potrzeb seksualnych,
 • zaburzeń identyfikacji płciowej,
 • bolesności przy współżyciu (dyspareunia),
 • niemożności odbycia stosunku seksualnego (pochwica),
 • przedwczesnego wytrysku,
 • zaburzeń erekcji,
 • trudności w akceptacji orientacji seksualnej,
 • zaburzeń preferencji seksualnych.

TERAPIA PAR


Trudności i kryzysy zdarzają̨ się̨ w każdym związku, jednak nie każda para jest w stanie samodzielnie naprawić́ swoją relację. W takim przypadku najlepszą formą pomocy jest terapia par czy terapia małżeńska.

Terapia par jest skierowana do osób, które chcą̨:

 • zmienić sposoby myślenia utrudniające wzajemne kontakty,
 • rozwijać umiejętności konstruktywnej komunikacji,
 • przezwyciężyć kryzys związany ze zdradą,
 • lepiej zrozumieć́ partnera i siebie,
 • rozwijać intymność, bliskość, umacniać wieź.

Terapia manualna


Terapia manualna to metoda fizjoterapeutyczna, w której wykorzystując ręce terapeuty uzyskujemy efekt przywrócenia prawidłowych funkcji w zaburzonych strukturach anatomicznych (m.in. mięśniach, stawach, strukturach nerwowych).

W trakcie terapii oceniany jest wygląd i konsystencja tkanek ciała, zakres i jakość ruchu elementów kostnych oraz charakter ich oporów pracy.

Stosowanie terapii manualnej umożliwia:

 • uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji;
 • przywrócenie prawidłowej mechaniki;
 • zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa);
 • przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa);
 • umożliwia prawidłowy przebieg procesów przebudowy tkanek po urazach i operacjach;
 • przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu;
 • zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.

Zabiegi terapii manualnej skutecznie leczą między innymi:

 • bóle głowy i karku,
 • bóle korzonkowe,
 • rwę kulszową,
 • schorzenia bioder oraz kończyn górnych i dolnych,
 • dolegliwości typu migrenowego,
 • wady postawy,
 • bóle stawów kręgosłupa i kończyn.

LOGOPEDIA/NEUROLOGOPEDIA


Rozwój języka i mowy rozpoczyna się od początku życia dziecka. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i interwencja neurologopedyczna. Dzięki profilaktyce zaburzeń rozwoju mowy można zapobiegać nieprawidłowościom oraz odpowiednio stymulować rozwój mowy już od narodzin. Dzieci trafiają do logopedy za późno, kiedy już stan mowy jest ukształtowany niezgodnie z normą. Zajęcia logopedyczne to nie tylko poprawianie nieprawidłowej artykulacji, to również oddziaływania terapeutyczne.

Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

 • ma trudności z jedzeniem, połykaniem,
 • nie domyka warg,
 • oddycha przez usta,
 • chrapie,
 • nie mówi zgodnie z wyznaczonymi normami (zaburzenia mowy, wady wymowy),
 • jąka się, nie chce mówić,
 • ma wady wrodzone,
 • ma zaburzenia słuchu,
 • ma trudności szkolne,
 • ma zaburzenia napięcia mięśniowego.

zapraszamy, nasz terapeuta porozmawia z Tobą o tym, co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Oferujemy:

 • diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną,
 • zajęcia terapeutyczne.

FIZJOTERAPIA DZIECIĘCA


Fizjoterapia wieku rozwojowego, czyli okresu życia człowieka, w którym zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Zmiany te są tak bardzo ze sobą powiązane, że trudno odróżnić rozwój ruchowy od emocjonalnego czy intelektualnego, dlatego używa się pojęcia rozwój psychomotoryczny. A zatem fizjoterapia dziecięca to także praca na wielu płaszczyznach: ciągła obserwacja rozwoju, pomoc w wykonywaniu ruchów, ocena możliwości, wymagań stawianych dziecku przez otoczenie. Fizjoterapia ma zastosowanie w przypadku chorób neurologicznych, o podłożu genetycznym, wrodzonych i nabytych wad układu ruchu, w wadach postawy i problemach ortopedycznych, a także w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, problemami emocjonalnymi, nadpobudliwością, depresją.

Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje niemowlę:

 • wyraźnie preferuje leżenie na jednym boku/z głową zwróconą w tylko jedną stronę,
 • napina się i odgina w tył podczas płaczu, karmienia, zwykłej aktywności,
 • nie chce leżeć na brzuchu,
 • nie wykonuje aktywności typowych dla danego miesiąca życia,
 • jest często niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty ze ssaniem lub gryzieniem i łykaniem,

lub starsze dziecko:

 • chodzi inaczej niż rówieśnicy (stawia stopę/y do środka, chodzi lekko bokiem, często się potyka),
 • ma płaskie stopy i koślawe kolana (kształt X),
 • często siada z pośladkami między piętami (siad W),
 • ma asymetrię tułowia (wyżej jeden bark, nierówne obciążenie nóg),
 • szybko się męczy, nie lubi ruchu lub jest nadaktywne, nie może wytrzymać w jednej pozycji,

zapraszamy, nasz terapeuta porozmawia z Tobą o tym, co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Cennik specjalizacji znajdziesz tutaj.